Borite se za veće ženske plate!

6 Apr, 2012 |
Johanna Palmström

Johanna Palmström

Tekst: Johanna Palmström

Izvor :: Dagens Arena :: Ta strid för högre kvinnolöner! :: 4. aprila 2012.

Putovanje vještica prema Plavom humu počinje sutra za Uskrs. Mnoga radna mjesta se ponovno zatvaraju na još nekoliko dana. Srećom, to nipošto nisu sva radna mjesta. Uskršnja jaja se mogu puniti u trgovinama. Sa ili bez metle možemo putovati javnim prijevozom. Kućna njega i starački domovi, kao i svakog dana tokom godine, nastavljaju s radom.

Za mnoge koji rade tokom velikih praznika su ovogodišnji pregovori o platama u završnoj fazi. Prošle sedmice najavio je Sindikat trgovaca štrajk u skladištima i buticima od 13. aprila. Opštinski i kantonalni pregovori se naredne sedmice intenziviraju. Zahtjev Sindikata trgovaca, koji postavlja i Sindikat opštinara u svojim pregovorima, je povećanje plata za 860 kruna za zaposlene u maloprodaji i dodatnih 100 kruna kao ulog za rodnu ravnopravnost. Poenta uloga za rodnu ravnopravnost je omogućavanje većeg rasta plata od naznačenih 2,6 posto u industriji radi kompenziranja razlike u platama između dominantno ženskih i muških zanimanja. To u praksi znači dodatnu stoju da se ne dozvoli povećanje razlika u platama što bi moglo rezultirati kada bi sva zanimanja imala jednak postotak povećanja plata.

Ovogodišnji pregovori o platama se odvijaju u vrijeme kada su Stranka centra i Narodna liberalna stranka predložile smanjenje početnih i plata za mlade u, između ostalih, zanimanjima u kojima prevladavaju žene. Čak su se i organizacije poslodavaca izrazile da su niže plate dobra ideja. Rodna ravnopravnost još nije korištena kao jedna od poenti u raspravi o smanjenju plata. Ali ko zna, možda je to naredni potez. Alijansa [vladajuća politička desnica] revno je zloupotrebljavala rodnu ravnopravnost kao argument za sve od smanjena stope PDV-a u ugostiteljstvu do povrata poreza na kućanske usluge.

U našem društvu treba za Uskrs biti otvoreno u zdravstvu i trgovinama. Dakle trebaju i plate i radni uslovi biti barem razumni. Niže plate jer u zanimanjima prevladavaju žene – s dizanjem teških stvari i honorarnim uslugama postavljenim u sistem – jasno rečeno ne idu.

Zato je važna izjašnjena podrška Saveza sindikata Švedske zahtjevu Sindikata trgovaca. Uspije li Sindikat trgovaca time razbiti naznačene plate, to će biti važno i za mogućnosti Sindikata opštinara da povećaju plate svojim članovima, i u krunama i u poređenju s drugim zanimanjima.

Političari zainteresovani za formiranje plata i tržište rada trebaju se odmaći od pregovora o platama i platnih nivoa. Umjesto toga, upotrijebite vašu snagu i energiju na razmišljanje o tome kakve biste radne uslove ubuduće ponudili u javnom sektoru. Jer ne možemo prihvatiti da se blagostanje subvencionira niskima platama.

Potrebna je strategija za povećanje plata vaspitača, njegovatelja, nastavnika i medicinskih sestara. I da se prevladaju strukturalne razlike plata i jer je javni sektor, kao što znamo, struka budućnosti sa stalnom potražnjom.

Johanna Palmström je glavna i odgovorna urednica feminističkog kulturnog časopisa Bang i uvodničarka analitičkog centra Dagens Arena na honorarnoj osnovi. Prethodno je radila kao producentica izložbi, bila aktivna u pozorištu Lacrimosa i između ostalog napisala priručnike ”Uzvrati udarac” (Slå tillbaka) i ”Naplati” (Ta betalt).

Ovaj prilog je takođe dostupan na jezicima: Švedski

X