Roksove nove brošure o tehnikama vladanja

29 Oct, 2012 |

Mnogi su tražili nove brošure o tehnikama vladanja i one su sada ovdje. Brošure Osam tehnika vladanja dostupne su u dvije verzije, jedna usmjerena na mlade i druga napisana za odrasle. Obje sadrže savjete o tome kako se suprotstaviti tehnikama vladanja.

8 tehnika vladanja

8 tehnika vladanja

Tehnike vladanja su metode koje koriste – svjesno ili nesvjesno – osobe ili grupe koje žele zadržati svoju poziciju moći. Svi smo ih doživjeli, a kada ih iskusimo obično krivimo sami sebe umjesto da uvidimo da je neko drugi bio u krivu. Zato je važno prepoznati tehnike vladanja kako bi znali kada ste vi lično ili neko drugi izložen njima.

Prva koja je pisala o tehnikama vladanja bila je norveška naučnica i političarka Berit Ås, koja je identifikovala pet tehnika vladanja. U svojim novim, obnovljenim brošurama, Roks (Nacionalna organizacija dežurstava za žene i djevojke) zajedno s Centrom dežurstava za žene i djevojke Umeå predstavlja prvih pet tehnika Berit Ås (Činjenje nevidljivim, Ismijavanje, Uskraćivanje informacija, Dvostruko kažnjavanje, Nametanje krivnje i srama) uz dalje tri (Nasilje i prijetnja nasiljem, Objektifikacija i Raskol), koje su došle kasnije.

– Naša prethodna brošura o tehnikama vladanja bila je izuzetno popularna i vrlo smo sretni zbog predstavljanja novih brošura. Iako smo obnovili materijal, radi se o istim mehanizmima koji i dalje važe, i dokle god postoje oni koji koriste tehnike vladanja – potreban je ovaj materijal, kaže Angela Beausang, predsjednica Roksa.

Obje brošure sadrže ilustracije Sare Hansson i iste informacije, ali opisuju i ilustruju tehnike vladanja na nešto drugačiji način.

Više informacija

Ovaj prilog je takođe dostupan na jezicima: Švedski

X