Prijava za diskusiju na 18. Godišnjoj skupštini

7 Mar, 2013 |

16. marta 2013. se održava 18. izvještajna Godišnja skupština BH Saveza žena u Švedskoj. Ove godine imamo zadovoljstvo da se sretnemo u Kristianstadu (Sommarlust – Folkets Park, Kanalgatan 94).

Diskusija

Diskusija

Ovdje možete popuniti prijavu za diskusiju i prijedlog eventualnih izmjena Statuta i drugih normativnih akata.

Prijavu poslati najkasnije 14. marta 2013.

Vrijeme za prijavu je isteklo!

Ovaj prilog je takođe dostupan na jezicima: Švedski

X