Pretražujete arhivu za E-demokratija.

Prijetnja demokratiji – spremnost ili dijalog?

21 Jan, 2021 |

Forum za konstruktivno upravljanje sukobima (Forum för konstruktiv konflikthantering) zajedno sa Službom za žrtve krivičnih djela (Brottsofferjouren Sverige) organizuje digitalnu konferenciju ”Prijetnja demokratiji – spremnost ili dijalog?”

Cyber nasilje

Cyber nasilje

Datum: četvrtak, 4. februara 2021, 09.30–15.00

Znamo za ugrožavanja koja danas doživljavaju mnogi u civilnom društvu – prijetnjama i demokratskim prekršajima. Napadi na društvenim mrežama, verbalne i fizičke prijetnje često rezultiraju autocenzurom ili potpunim prekidom vlastitih zadataka i poslova. Čitajte dalje →

Forum integracijskih inicijativa

4 May, 2018 |

Šest bosanskohercegovačkih saveza u Švedskoj okupljenih oko zajedničke inicijative o važnosti učenja maternjeg jezika usvojilo je platformu za zajednički i koordinirani rad na ovoj inicijativi pod nazivom Forum integracijskih inicijativa.

Forum integracijskih inicijativa

Forum integracijskih inicijativa

Forum integracijskih inicijativa predstavlja zajednički okvir kroz koji će organizacije biti u mogućnosti uspješnije djelovati prema članstvu i široj javnosti. Forum nije samostalno registriran, ali se njegov rad temelji na legitimitetu organizacija koje ga sačinjavaju. Sve odluke donose se isključivo kroz saradnju i saglasnost svih organizacija koje pripadaju Forumu: Čitajte dalje →

Vrijeme je za ženu na čelu UN-a!

29 May, 2015 |

Od svog osnivanja prije 70 godina imale su Ujedinjene nacije osam različitih generalnih sekretara. Svi su bili muškarci. Krajem 2016. godine završava Ban Ki-moonov mandat i Švedski ženski lobi smatra da je krajnje vrijeme da žena vodi UN.

Saznajte više i potpišite peticiju za ženu na čelu UN-a!

Saznajte više i potpišite peticiju za ženu na čelu UN-a!

Žene su nedovoljno zastupljene u Ujedinjenim nacijama. Samo oko 25% najviših pozicija drže žene. Položaj generalnog sekretara rotira između različitih geografskih područja tako da će svi doći na ”red”. Ali do sada nije bio ”red” na ženu. Ovo uprkos činjenici da su svjetske vlade već na Svjetskoj konferenciji o ženama u Pekingu 1995. postavile 2000. godinu kao cilj postizanja ”totalne rodne ravnopravnosti u UN-u, posebno na profesionalnom nivou i naviše”. Čitajte dalje →

Prijava za diskusiju na 18. Godišnjoj skupštini

7 Mar, 2013 |

16. marta 2013. se održava 18. izvještajna Godišnja skupština BH Saveza žena u Švedskoj. Ove godine imamo zadovoljstvo da se sretnemo u Kristianstadu (Sommarlust – Folkets Park, Kanalgatan 94).

Diskusija

Diskusija

Ovdje možete popuniti prijavu za diskusiju i prijedlog eventualnih izmjena Statuta i drugih normativnih akata. Čitajte dalje →

Ženska prava se zanemaruju u korist ”tradicionalnih vrijednosti”

29 Mar, 2012 |
Potpišite peticiju koju su raspisale organizacije za ženska prava širom svijeta

Potpišite peticiju koju su raspisale organizacije za ženska prava širom svijeta

Na ovogodišnjoj 56. komisiji UN-a za status žena (CSW 56) u New Yorku države članice UN-a nisu uspjele u zaključcima u vezi ”tradicionalnih vrijednosti”.

Zanemarivanje ženskih prava radi očuvanja ”tradicionalnih vrijednosti” je zastrašujući razvoj. Čitajte dalje →

Izbor i htijenja narodnog obrazovanja

13 Mar, 2012 |
Izbor i htijenja narodnog obrazovanja

Izbor i htijenja narodnog obrazovanja

Unutar narodnog obrazovanja se već godinama razmatra cilj državne potpore za narodno obrazovanje, pravila i svrha narodnog obrazovanja.

Prijedlog idejnog dokumenta izradila je pripremna grupa Savjeta za narodno obrazovanje (Folkbildningsrådet) s predstavnicima iz Saveza za narodno obrazovanje (Folkbildningsförbundet), Interesne organizacije pokreta narodnih univerziteta (Rörelsefolkhögskolornas Intresseorganisation, RIO), Švedskih komuna i oblasnih skupština (Sveriges Kommuner och Landsting, SKL) i Savjeta za narodno obrazovanje (Folkbildningsrådet), a zasniva se na mišljenjima i prijedlozima obrazovnih saveza i narodnih univerziteta iz 2011. Čitajte dalje →