Poštujte CEDAW – suzbijte sve oblike trgovine ženama i iskorištavanje prostitucije žena

19 Dec, 2013 |

Respect CEDAW – suppress all forms of traffic in women and exploitation of prostitution of women.

Prostitucija

Prostitucija

U zadnje vrijeme se izraz ”seksualni rad” više puta koristio u pisanjima UN-a. Među ostalima, izraz koristi UNAIDS u jednoj konsultaciji o prevenciji HIV-a i Planu razvoja Post-2015. U jednoj pisanoj raspravi o konsultacijama kaže se da kriminalizacija ”seksualnog rada” može negativno uticati na širenje HIV-a i doprinositi jačoj stigmatizaciji oko HIV-a.

Švedski ženski lobi (Sveriges Kvinnolobby) gleda ozbiljno na tu promjenu i zato je poslao pismo u kojem moli UNAIDS, UNFPA i UNDP da pojasne svoje stavove o povezanosti prostitucije, trgovine ljudima (traffickinga) i širenja HIV/AIDS-a. Švedski ženski lobi ih poziva da i dalje imaju ljudska prava i Žensku konvenciju za osnovu svoje politike.

Pročitajte više o konsultaciji UNAIDS-a

Izvor | Pismo kao PDF

Ovaj prilog je takođe dostupan na jezicima: Švedski

X