Respekt CEDAW – bekämpa alla former av handel med kvinnor och utnyttjande av kvinnoprostitution

19 dec, 2013 |

Respect CEDAW – suppress all forms of traffic in women and exploitation of prostitution of women.

Prostitution

Prostitution

På senare tid har termen ”sexarbete” använts i flera FN-skrivningar. Bland annat använder UNAIDS termen i en konsultation om förebyggande av HIV i Post-2015 agendan. I ett diskussionspapper om konsultationen säger man att kriminalisering av ”sexarbete” kan påverka HIV-spridningen negativt och bidra till starkare stigma kring HIV.

Sveriges Kvinnolobby ser allvarligt på denna förskjutning och därför har de skickat ett brev där de ber UNAIDS, UNFPA and UNDP att tydliggöra sin syn på kopplingen mellan prostitution, trafficking och spridningen av HIV/aids. Sveriges Kvinnolobby uppmanar dem att i fortsättningen ha mänskliga rättigheter och Kvinnokonventionen som grund för sina policies.

Läs mer om UNAIDS konsultation

Källa | Brevet som pdf

Detta inlägg finns även tillgängligt på: Bosniska