Obimne tamne brojke nasilja nad ženama u Evropi

7 Mar, 2014 |

Jedna od tri žene u Evropskoj uniji bila je izložena fizičkom ili seksualnom nasilju. Dvije trećine nisu kontaktirale policiju ili drugi organ vlasti. To pokazuje istraživanje Agencije EU za ljudska prava, The European Union Agency for Fundamental Rights, predstavljeno danas. Intervjuisano je 42.000 žena u 28 zemalja.

Ilustracija

Ilustracija

Izvor :: Roks :: Omfattande mörkertal om våld mot Europas kvinnor :: 5. marta 2014.

– Istraživanje otkriva šokantne razmjere nasilja nad ženama u cijeloj EU. Sada imamo činjenice o rasprostranjenosti nasilja, rekla je direktorica agencije Morten Kjaerum, koja vrši istraživanje.

– Obim nasilja na rodnoj osnovi ostaje često nevidljiv u statistici jer se većina grubih slučajeva nasilja nikada ne prijavi. Sada znamo da je jedna od tri žene u Evropi bila izložena fizičkom ili seksualnom nasilju. Većina to nije prijavila, rekla je Morten Kjaerum danas kada su predstavljeni rezultati ovog gigantskog istraživanja nasilja na rodnoj osnovi na konferenciji u Briselu, pred 250 delegata iz tijela EU, vlada zemalja članica i institucija.

Predsjednica Roks-a Angela Beausang nije iznenađena brojevima.

– Pobjesnila sam pročitavši da je jedna od tri žene u Evropi bila žrtva nasilja, ali to je, nažalost, realnost koju Roks i naša dežurstva za žene susreću preko 30 godina. Drago mi je da sada imamo činjenice koje pokazuju ogromne tamne brojke nasilja nad ženama, kaže Angela Beausang.

95 posto žena u Švedskoj zna gdje će se obratiti za podršku ako budu izložene nasilju.

– Kao predsjednica najstarije i najveće nacionalne organizacije dežurstava za žene i djevojke znam da smo uradili izuzetan posao u pokazivanju da podrška postoji. Raduje me što je Švedska na četvrtom mjestu u Evropi kada se radi o znanju postojanja nasilja nad ženama kod komšija ili među prijateljima. Dežurstva su zajedno s našom sadašnjom i prethodnih vladama istakla ovo pitanje na dobar način. Ali još mnogo toga treba da se uradi, kaže Angela Beausang.

Više rezultata iz istraživanja:

 • 47 posto žena u Švedskoj zna slučajeve nasilja nad ženama kod rodbine i prijatelja. U Finskoj su brojke 56 posto, Francuskoj 52 posto i Litvaniji 49 posto.
 • 28 posto žena u Švedskoj bilo je izloženo fizičkom ili seksualnom nasilju od strane sadašnjeg ili bivšeg partnera. Prosjek u EU je 22 posto.
 • Švedska je među tri zemlje s najvišim udjelom žena koje su bile izložene fizičkom ili seksualnom nasilju od strane ne-partnera. 34 posto švedskih žena bilo je izloženo. Iznad su samo Holandija i Danska.
 • Švedska je jedna od zemalja s najvišim udjelom žena koje su bile izložene psihičkom nasilju od strane partnera ili bivšeg partnera. 51 posto švedskih žena bilo je izloženo. Prosjek u EU je 43 posto.
 • 20 posto žena u Švedskoj bilo je izloženo psihičkom nasilju od strane trenutnog partnera. Prosjek u EU je 23 posto.
 • 17 posto žena u Švedskoj prijavilo je policiji najozbiljnije nasilje kojim su bile izložene od strane partnera ili bivšeg partnera. Prosjek u EU je 20 posto.
 • 81 posto žena u Švedskoj bilo je izloženo seksualnom maltretiranju nakon što su napunile 15 godina. To je najviša brojka u Evropi, slijedi Danska 80 posto, Francuska 75 posto. Evropski prosjek je 55 posto.
 • 95 posto žena u Švedskoj zna kome će se obratiti za pomoć ako su izložene nasilju. Samo 5 posto ne zna. Prosjek za EU je da 19 posto ne zna.

Ovako se Agencija EU za temeljna prava želi boriti protiv nasilja nad ženama u Evropi:

 • Zemlje članice EU trebaju ratificirati Konvenciju Vijeća Evrope o sprečavanju nasilja nad ženama i nasilja u porodici (Istanbulska konvencija).
 • Policija, zdravstveni radnici, poslodavci i organizacije žrtava krivičnih djela moraju dobiti obuku, odgovarajuća sredstva i potrebna ovlaštenja da dopru do žrtve.
 • Policija i druge relevantne instance trebaju dobiti obuku potrebnu za prepoznavanje i razumijevanje uticaja psihičkog nasilja na žrtve tako da se svi oblici nasilja nad ženama (i djevojkama) u različitim okruženjima priznaju, dokumentuju i suzbijaju.
 • Policiju treba pozvati da nauči prepoznati i istražiti incidente sindroma praćenja (šv. stalkning, en. stalking) i maltretiranja na Internetu.
 • Internet i platforme društvenih medija trebaju imati funkcije za aktivno pomaganje žrtvama maltretiranja na Internetu za prijavu nasilja i pozivanje na ograničenje pojave nepoželjnog ponašanja.
 • Promocije (kampanje) i mjere protiv nasilja nad ženama moraju biti usmjerene kako na muškarce tako i na žene. Važno je uključiti muškarce u inicijative koje osvjetljavaju kako neki muškarci koriste nasilje nad ženama.
 • Postoji jasna potreba da se poboljša i uskladi prikupljanje podataka o nasilju nad ženama, kako unutar tako i između država članica EU.

Izvor: European union Agency for fundamental rights | Violence against Women: every day and everywhere

Ovaj prilog je takođe dostupan na jezicima: Švedski

X