Omfattande mörkertal om våld mot Europas kvinnor

7 mar, 2014 |

En av tre kvinnor i EU har utsatts för fysiskt eller sexuellt våld. Tvåtredjedelar har inte kontaktat polis eller annan myndighet. Det visar en undersökning av EU:s byrå för mänskliga rättigheter, The European Union Agency for Fundamental Rights, som idag presenteras. 42 000 kvinnor i 28 länder har intervjuats.

Illustration

Illustration

Källa :: Roks :: Omfattande mörkertal om våld mot Europas kvinnor :: den 5 mars 2014

– Undersökningen avslöjar en chockerande omfattning av våld mot kvinnor i hela EU. Nu har vi fakta över hur omfattande våldet är, säger byrådirektör Morten Kjaerum, som håller i undersökningen.

– Omfattningen av det könsbaserade våldet förblir ofta osynligt i statistiken, då de flesta grova övergrepp aldrig anmäls. Nu vet vi att en av tre kvinnor i Europa utsatts för fysiskt eller sexuellt våld. Majoriteten har inte anmält det, sa Morten Kjaerum, idag när resultaten av denna gigantiska undersökning om könsbaserat våld presenterades på en konferens i Bryssel, inför 250 deltagare från EU:s organ, medlemsländernas regeringar och institutioner.

Roks ordförande Angela Beausang är inte förvånad över siffrorna.

– Jag fylls av vrede när jag läser att 1 av 3 kvinnor i Europa utsatts för våld, men det är dessvärre en verklighet som Roks och våra medlemsjourer mött i mer än 30 år. Jag är glad att vi nu fått fakta som visar det enorma mörkertal kring våldet mot kvinnor, säger Angela Beausang.

95 procent av kvinnorna i Sverige vet var de ska vända sig för stöd om de utsätts för våld.

– Som ordförande för den äldsta och största rikstäckande kvinno- och tjejjoursorganisationen känner jag att vi gjort ett enastående arbete i att visa att stöd finns. Jag gläds också över att Sverige ligger på fjärde plats i Europa när det gäller kännedom om det förekommer våld mot kvinnor hos grannarna eller bland vännerna. Jourerna har tillsammans med vår nuvarande och tidigare regeringar lyft denna fråga på ett bra sätt. Men mycket återstår att göra, säger Angela Beausang.

Fler resultat ur undersökningen:

 • 47 procent av Sveriges kvinnor känner till fall av våld mot kvinnor hos släkt och vänner. I Finland är siffrorna 56 procent, Frankrike 52 procent och Litauen 49 procent.
 • 28 procent av kvinnorna i Sverige har utsatts för fysiskt eller sexuellt våld av en nuvarande eller tidigare partner. EU-genomsnittet är 22 procent.
 • Sverige tillhör de tre länder med högst del kvinnor som utsatts för fysiskt eller sexuellt våld av en icke-partner. 34 procent av svenska kvinnor har utsatts. Bara Nederländerna och Danmark ligger högre.
 • Sverige tillhör de länder med högst del kvinnor vad gäller utsatthet för psykiskt våld av en partner eller tidigare partner. 51 procent av svenska kvinnor har utsatts. EU genomsnittet är 43 procent.
 • 20 procent av kvinnorna i Sverige har utsatts för psykiskt våld av sin nuvarande partner. Genomsnittet för EU är 23 procent.
 • 17 procent av kvinnorna i Sverige har polisanmält det allvarligaste våld de utsatts för av sin partner eller tidigare partner. EU-genomsnittet är 20 procent.
 • 81 procent av kvinnorna i Sverige har utsatts för sexuella trakasserier, sedan de fyllt 15 år. Det är högsta siffran i hela Europa följt av Danmark, 80 procent, Frankrike, 75 procent. Genomsnittet för Europa är 55 procent.
 • 95 procent av kvinnorna i Sverige vet var de ska vända sig för stöd om de utsätts för våld. Endast 5 procent visste inte. Snittet för EU är att 19 procent inte vet.

Så vill EU:s byrå för grundläggande rättigheter bekämpa våldet mot Europas kvinnor:

 • EU-medlemsstaterna bör ratificera Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och våld i hemmet, Istanbulkonventionen.
 • Polis, sjukvårdspersonal, arbetsgivare och brottsofferorganisationer måste få utbildning, tillräckliga resurser och de befogenheter som krävs för att nå ut till offren.
 • Polisen och andra berörda instanser bör få den utbildning som krävs för att de ska känna igen och förstå vilka effekter psykiskt våld har på offren, så att alla former av våld mot kvinnor (och flickor) i olika miljöer erkänns, dokumenteras och bekämpas.
 • Polisen bör uppmanas att lära sig känna igen och utreda incidenter av nätstalkning och internettrakasserier.
 • Internet och plattformar för sociala medier bör ha funktioner för att aktivt hjälpa offer för internettrakasserier att anmäla våld och uppmanas att begränsa förekomsten av oönskat beteende.
 • Kampanjer och svarsåtgärder mot våld mot kvinnor måste riktas mot såväl män som kvinnor. Det är viktigt att män engageras i initiativ som belyser hur vissa män använder sig av våld mot kvinnor.
 • Det finns ett tydligt behov av att förbättra och harmonisera insamlingen av uppgifter om våld mot kvinnor, både inom och mellan EU-medlemsstaterna.

Källa: European union Agency for fundamental rights | Violence against Women: every day and everywhere

Detta inlägg finns även tillgängligt på: Bosniska