Projektna sredstva u 2015.

11 Dec, 2014 |

Agencija za omladinu i civilno društvo (MUCF) odobrava sredstva za projektne aktivnosti.

Molba

Molba

Potpora Agencije za omladinu i civilno društvo raspodjeljuje se po nalogu švedske vlade. Vlada formuliše ciljeve i utvrđuje pravila za potporu koja se finansira državnim novcem. Evropska komisija postavlja uslove za potporu koju finansira EU.

MUCF prima molbe za projekte za žene između 15. januara i 16. marta 2015. Odluke se donose u maju. Sredstva se mogu tražiti u jesen 2015. Rok za podnošenje prijava tada je sredinom septembra. Odluke se donose krajem 2015.

Odgovarajući linkovi su postavljeni na našoj stranici, na švedskom.

Više informacija

Ovaj prilog je takođe dostupan na jezicima: Švedski