Projektbidrag för år 2015

11 dec, 2014 |

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor fördelar bidrag så att andra kan genomföra bra verksamhet.

Ansökan

Ansökan

Alla MUCF:s bidrag fördelas på uppdrag av regeringen. Regeringen formulerar syftet och bestämmer reglerna för de bidrag som finansieras med statliga pengar. EU-kommissionen bestämmer villkoren för bidragen som finansieras med hjälp av EU.

MUCF tar emot ansökningar ang. projekt för kvinnor mellan 15 januari och den 16 mars 2015. Beslut fattas i maj. Det går även att söka bidraget hösten 2015. Sista ansökningsdag är då i mitten på september. Beslut fattas då i slutet på 2015.

Aktuella bidrag för projekt i Sverige:

Mer info

Detta inlägg finns även tillgängligt på: Bosniska