Šta da radim? – Nova knjiga saveza Unizon

26 Jan, 2015 |

Unizon (ranije Švedski savez skloništa za žene i djevojke, SKR) objavio je knjigu Šta da radim? Tu je sabrana trideset i jedna anonimna priča i pitanje poslano na Unizon.se i Tjejjouren.se kao i njihovi odgovori.

Šta da radim?

Šta da radim?

Knjiga je podijeljena na četiri teme: Nasilje u bliskim vezama, Djeca koja doživljavaju nasilje, Seksualno nasilje i silovanje kao i Tijelo, ljubav i seks. Kroz pojedinačne priče knjiga upućuje na muško nasilje nad ženama kao društveni problem.

Knjiga je pogodna kao uvod u rad skloništa za žene i djevojke radi podrške, zaštite i prevencije.

Šta da radim?

Šta da radim?

Knjiga Šta da radim? se može besplatno naručiti od Unizona.

Ovaj prilog je takođe dostupan na jezicima: Švedski

X