Vad ska jag göra? – ny bok av Unizon

26 jan, 2015 |

Unizon (tidigare Sveriges Kvinnojourers Riksförbund, SKR) har kommit ut med boken Vad ska jag göra? Här samlas trettioen anonyma berättelser och frågor som skickats in till Unizon.se och Tjejjouren.se och jourernas svar.

Vad ska jag göra?

Vad ska jag göra?

Boken är indelad i fyra teman: Mäns våld i nära relationer, Barn som upplever våld, Sexuella övergrepp och våldtäkt samt Kroppen, kärlek och sex. Genom de individuella berättelserna i boken synliggörs mäns våld mot kvinnor som samhällsproblem.

Boken passar bra som en introduktion till det arbete som kvinnojourerna och tjejjourerna gör med att stötta, skydda och förebygga.

Vad ska jag göra?

Vad ska jag göra?

Det går att beställa boken Vad ska jag göra? kostnadsfritt från Unizons kansli.

Detta inlägg finns även tillgängligt på: Bosniska