Izjava za javnost: Amnesty International ne brine više o ljudskim pravima

18 Aug, 2015 |

Švedski ženski lobi, 11. avgusta 2015.

Amnesty International glasao je danas u korist legalizacije kupovine seksa, svodničkih i kuplerajskih djelatnosti. Prijedlog je iznio sekretarijat te organizacije uoči kongresa u Dublinu, završenog sinoć. Švedski ženski lobi, zajedno s organizacijama žena i preživjelima od prostitucije širom svijeta, apelovao je posljednjih nekoliko mjeseci na Amnesty International da zaustavi prijedlog.

Clara Berglund, predsjednica Švedskog ženskog lobija

Clara Berglund, predsjednica Švedskog ženskog lobija

– To što se Amnesty International zalaže za legalizaciju trgovine ljudima znači da organizacija sada radi protiv ljudskih prava, kaže Clara Berglund, predsjednica Švedskog ženskog lobija.

Amnesty International bila je prva organizacija za stavljanje ljudskih prava na međunarodni dnevni red i važan dio u mobilizaciji javnosti kako bi uticala da države ispunjavaju deklaraciju o univerzalnim pravima. Novi prijedlog za legalizaciju trgovine seksom u suprotnosti je kako sa Ženskom konvencijom tako i s posebnom rezolucijom UN-a protiv prostitucije i trgovine ljudima.

– Organizacija je izgubila svoj legitimitet kao organizacija za ljudska prava. Zagovarajući legalizaciju kupovine seksa i kuplerajskih djelatnosti stavlja se Amnesty na stranu eksploatatora, a ne na strane žrtve, kaže Clara Berglund, predsjednica Švedskog ženskog lobija.

Švedski ženski lobi pretpostavlja da se Švedski Amnesty International, koji ne stoji iza međunarodne linije, aktivno ograđuje od prijedloga i umjesto toga radi na širenju naših dobrih iskustava u radu protiv kupovine seksa u Švedskoj i podržava rad ženskog pokreta na zakonu o kupovini seksualnih usluga na međunarodnom planu.

Kontakt

Ovaj prilog je takođe dostupan na jezicima: Švedski