Uttalande: Amnesty står inte längre för mänskliga rättigheter

17 aug, 2015 |

Sveriges Kvinnolobby, den 11 augusti 2015

Amnesty International röstade idag ja till legalisering av sexköp, hallick- och bordellverksamhet. Förslaget har tidigare lags fram av organisationens sekretariat inför kongressen i Dublin som avslutades ikväll. Sveriges Kvinnolobby har tillsammans med kvinnoorganisationer och överlevare från prostitution runt om i världen under de senaste månaderna vädjat till Amnesty att stoppa förslaget.

Clara Berglund, ordförande Sveriges Kvinnolobby

Clara Berglund, ordförande Sveriges Kvinnolobby

– Att Amnesty förespråkar legalisering av människohandel innebär att organisationen nu arbetar mot mänskliga rättigheter, säger Clara Berglund, ordförande för Sveriges Kvinnolobby.

Amnesty var den första organisationen att föra upp mänskliga rättigheter på den internationella dagordningen och en viktig del i att mobilisera allmänheten att få stater att leva upp till deklarationen om universella rättigheter. Det nya förslaget om att legalisera sexhandeln strider mot såväl Kvinnokonventionen som FN:s särskilda resolution mot prostitution och människohandel.

– Organisationen har förlorat sin legitimitet som människorättsorganisation. Genom att förespråka legalisering av sexköp och bordellverksamhet ställer sig Amnesty på exploatörernas, inte de utsattas sida, säger Clara Berglund, ordförande för Sveriges Kvinnolobby.

Sveriges Kvinnolobby förutsätter att Svenska Amnesty, som inte står bakom den internationella linjen, aktivt tar avstånd från förslaget och istället arbetar för att sprida våra goda erfarenheter av arbete mot sexköp i Sverige samt stödjer kvinnorörelsens arbete för sexköpslagen internationellt.

Kontakt

Detta inlägg finns även tillgängligt på: Bosniska