Školski materijal o pravima žena

15 Aug, 2016 |

Švedski ženski lobi u saradnji s Kvinderådet u Danskoj i Kvenréttindafélag na Islandu izradio je školski materijal o pravima žena. Materijal se temelji na Ženskoj konvenciji UN-a i Pekinškom planu za akciju koristiće ga nastavnici i učenici u srednjih škola.

Osnovni kurs o pravima žena

Osnovni kurs o pravima žena

Školski materijal Osnovni kurs o pravima žena bavi se pitanjima kao što su Ekonomija, rad i jednake plate, Životna sredina i održivi razvoj, Azil i migracije, Mir i sigurnost i Mediji. Materijal prati plan i program srednjih škola. To učenicima pruža pretpostavke da razviju svoja znanja o demokratiji i ljudskim pravima, ispitaju uticaj ekonomskih, socijalnih i političkih aspekata te razjasne ono što se događa u društvu od lokalnog do globalnog nivoa.

– Ovim školskim materijalom želimo učenicima i nastavnicima pružiti više znanja o Ženskoj konvenciji UN-a i Planu za akciju za prava žena i time povećati učešće mladih ljudi u tim pitanjima. Nadamo se da više mladih želi biti uključeno, postavljati zahtjeve i mijenjati društvo u demokratskom i rodnoravnopravnom pravcu, kaže Clara Berglund, generalna sekretarka Švedskog ženskog lobija.

Materijal je predstavljen na konferenciji u Rejkjaviku povodom Dana Ujedinjenih nacija i 100. godišnjice od prava glasa žena na Islandu.

Školski materijal Osnovni kurs o pravima žena je digitalan i može se preuzeti na kvinnorsrattigheter.org.

Više informacija

Ovaj prilog je takođe dostupan na jezicima: Švedski

X