Kurs za vođe studijskog kružoka ”Maternji jezik i višejezičnost”

10 May, 2018 |

Trezvenjački obrazovni savez (NBV), Institut za jezik iz Sarajeva, Savez bosanskohercegovačkih udruženja u Švedskoj (BHRF), Islamska zajednica Bošnjaka u Švedskoj (BIS), Bosanskohercegovački savez žena u Švedskoj (BHKRF), Bosanskohercegovačko-švedski savez žena u Švedskoj (BHSKF), Bemuf och APU Mreža organizuju kurs za vođe studijskog kružoka (sekcije) ”Maternji jezik i višejezičnost” za udruženja koja sarađuju s NBV ÖrebroMälardalen.

Kurs za vođe studijskog kružoka ”Maternji jezik i višejezičnost”

Kurs za vođe studijskog kružoka ”Maternji jezik i višejezičnost”


Vrijeme: subota, 12. maja 2018, 9.00–16.00

Mjesto: A-huset, Jordgatan 6, 702 23 Örebro

Program

  • 9.00–9.30 Okupljanje i prijava
  • 9.30–10.00 Uvodni dio
  • 10.00–11.00 Maternji jezik i dvojezičnost, Azra Jelačić i Muhidin Čolić
  • 11.00–12.30 Studijski materijal – Pravopisni priručnik, mr Aida Kršo
  • 12.30–13.30 Ručak
  • 13.30–15.30 Vođe studijskog kružoka/sekcije i raportiranje aktivnosti, Fatima Mahmutović
  • 15.30–16.00 Pitanja i komentari

Kontakt: Fatima Mahmutović | E-post | 076-146 77 01 | 019-670 83 03

Ovaj prilog je takođe dostupan na jezicima: Švedski

X