Cirkelledarutbildningen ”Modersmål och flerspråkighet”

10 maj, 2018 |

Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet (NBV), Språkinstitutet i Sarajevo, Bosnisk-Hercegovinska riksförbund (BHRF), Bosniakiska islamiska samfundet (BIS), Bosnien och Hercegovinas kvinnoriksförbund (BHKRF), Bosniskhercegovinsk-Svenska kvinnoförbundet (BHSKF), Bemuf och APU Network arrangerar cirkelledarutbildningen ”Modersmål och flerspråkighet” för föreningar som samarbetar med NBV ÖrebroMälardalen.

Cirkelledarutbildningen ”Modersmål och flerspråkighet”

Cirkelledarutbildningen ”Modersmål och flerspråkighet”

Tid: lördag, den 12 maj 2018, kl. 9.00–16.00

Plats: A-huset, Jordgatan 6, 702 23 Örebro

Program

  • 9.00–9.30 Ankomst och registrering
  • 9.30–10.00 Välkomstord och inledning
  • 10.00–11.00 Modersmål och flerspråkighet, Azra Jelačić och Muhidin Čolić
  • 11.00–12.30 Studiematerialet – Skrivregler, handbok, fil.mag. Aida Kršo
  • 12.30–13.30 Lunch
  • 13.30–15.30 Cirkelledare och hur man rapporterar studiecirklar, Fatima Mahmutović
  • 15.30–16.00 Frågor och kommentarer

Kontakt: Fatima Mahmutović | E-post | 076-146 77 01 | 019-670 83 03

Detta inlägg finns även tillgängligt på: Bosniska