Nagradni natječaj ”Žena je cvijet”

19 Jun, 2018 |

BH Savez žena u Švedskoj i NBV Väst raspisuju nagradni natječaj za najbolji ženski ručni rad na temu ”Žena je cvijet”.

Žena je cvijet

Žena je cvijet

Udruženje čiji rad bude proglašen najboljim dobiva nagradu za kulturu u iznosu 2.000 kr. Nagradu dodjeljuje NBV Väst.

Uslovi natječaja:

  • tehnika ručnog rada: vez, heklanje ili pletenje
  • jedno udruženje može dostaviti najviše tri rada
  • odnosi se na nove radove i na udruženja koja djeluju pri BH Savezu žena u Švedskoj
  • rad prijaviti NBV-u kao kružok ”Sticka, virka och brodera”
  • radove prijaviti do 16. oktobra i dostaviti najkasnije 20. oktobra 2018.

Studijski materijal

Svi radovi će se izložiti pri obilježavanju 20-godišnjice BH Saveza žena u Švedskoj 20. oktobra 2018. u Göteborgu.

Izbor najboljeg rada će se izvršiti glasanjem svih prisutnih pri obilježavanju tog jubileja.

Kontakt: Mirsada Zahirović | mirsada_z@hotmail.com | 070-752 09 47

Stranica obnovljena: 2018-10-12

Ovaj prilog je takođe dostupan na jezicima: Švedski

X