Zonta kaže NE

6 Nov, 2018 |

Zonta International provodi 16-dnevni projekt, Zonta kaže NE: muškom nasilju nad ženama od 24. novembra do 10. decembra 2018.

Zonta Says NO

Zonta Says NO

Klub će učestvovati u projektu s cipelama, koji dolazi od kluba u Säffleu, pri čemu će se po par cipela za svako prijavljeno nasilje nad ženama/djevojkama obojiti narandžastom bojom i izložiti na trgu u Lidköpingu tokom sljedećih datuma 24/11, 28/11, 1/12, 5/12 i 8/12.

Zonta International je vodeća globalna organizacija osoba različitih profesija koje rade na unaprjeđenju ženskih prava. To je nepolitička i nereligiozna organizacija s preko 1.200 klubova i 30.000 članova u 66 zemalja.

Zontina vizija je svet u kome svi priznaju prava žena kao ljudska prava i gdje svaka žena ima priliku da postigne svoj puni potencijal.

Ovaj prilog je takođe dostupan na jezicima: Švedski

X