Pomoć Sigurnoj kući za žene i djecu žrtve nasilja u porodici u Bihaću

27 Nov, 2018 |

Žena je ta koja donosi sklad, koja nas uči milovati, ljubiti nježno, ona je ta koja svijet čini lijepim. Svaki njen osmjeh je čin ljubavi, dar drugoj osobi.

Pomoć Sigurnoj kući za žene i djecu žrtve nasilja u porodici u Bihaću

Pomoć Sigurnoj kući za žene i djecu žrtve nasilja u porodici u Bihaću

Ova akcija je završena. Pročitajte više

Mnoge žene žive s partnerom koji se koristi tjelesnim nasiljem kad ne može pobijediti u raspravi. On se služi prijetnjama kako bi nadzirao ženinu slobodu govora i kretanja, time zadire u njenu privatnost. Izvanjskom se svijetu on čini kao oličje savršenog supruga, ali iza zatvorenih vrata priča je drugačija. Započeti novi život sama nedvojbeno je teško.

Oslobađajući se jedne vrste problema, neizbježno će se zateći s drugim koje možda nije ni očekivala, njen jedini spas je sigurna kuća kao prva stepenica prema slobodi i neovisnosti.

Sigurna kuća pruža adekvatan smještaj ženama i djeci žrtvama traume i nasilja tokom procesa njihovog oporavka. Sigurna kuća za žene i djecu žrtve nasilja u porodici na teritoriji koju pokriva Grad Bihać je osnovana na inicijativu udruženja Žene sa Une Bihać i počela je sa radom 10. 12. 2005.

Udruženje Žena 99 Värnamo u saradnji s BH Savezom žena u Švedskoj Vas poziva da podržite ovu humanitarnu akciju i rad za žrtve nasilja koje borave u sigurnoj kući.

Donaciju možete poslati na swish 123 276 15 26 ili 123 453 21 49 ili bankgiro 464-5974.

Hvala!
Jasminka Brandić | E-post | 070-239 88 77

Do sada je prikupljeno: 3.050 kr (na swish 123 276 15 26) i 8.440 kr (na swish 123 453 21 49, ali za sada nemamo imena uplatilaca)

Hvala:

 • Nermina Sijerčić
 • Jasminka Brandić
 • Asmira Merdanović-Halilović
 • Adema Jusić
 • Alma Prljača
 • Emina Brandić
 • Haris Tucaković
 • Enisa Ćuprija
 • Isabella Džanko
 • Mina Redžepović
 • Fikra Hadžić
 • Mirsada Zahirović
 • Sanela Ovčina
 • Mersa Mušić
 • Indira Alikalfić
 • Samira Ajanović
 • Medina Mešinović
 • Fatima Babić
 • Hasnija Đapo
 • Emsuda Arslanović
 • Samira Fazlić
 • Udruženje ”Vrelo Bosne” Västervik

Akcija traje do kraja marta 2019. i Vaša pomoć je jako potrebna.

Stranica obnovljena: 2019-04-17

Ovaj prilog je takođe dostupan na jezicima: Švedski