Pomoć za sigurnu kuću u Bihaću

17 Apr, 2019 |

Jasminka Brandić, predsjednica Odbora za humanitarnu pomoć pri BH Savezu žena u Švedskoj pokrenula je novembra 2018. akciju prikupljanje humanitarne pomoći za sigurnu kuću za žene i djecu žrtve nasilja u porodici na području Bihaća u Bosni i Hercegovini.

Sigurna kuća

Sigurna kuća

Udruženje žena ”Žena 99” Värnamo i BH Savez žena u Švedskoj su do sada pored namještaja, higijenskih i proizvoda za djecu prikupili i 21.580 kruna.

Ova akcija je sada završena i predstavnice udruženja ”Žena 99” Värnamo će krajem aprila/početkom maja 2019. posjetiti sigurnu kuću u Bihaću i predati prikupljenu humanitarnu pomoć.

Izuzetno smo zahvalni svima koji su podržali ovu akciju.

Hvala:

Udruženjima ”Ljiljan” Oskarshamn, ”Tillsammans” Lidköping, ”Vrelo Bosne” Västervik i ”Žena 99” Värnamo,

Više anonimnih osoba te Agović Mustafić Berina, Ahmetović Jasminka, Ajanović Halalkić Mediha, Ajanović Samira, Alikalfić Indira, Aljović Kenan, Aljović Sajma, Arslanović Emsuda, Arslanović Sandi, Ašić Aida, Ašić Fahreta,

Babić Fatima, Babović Zakira, Babović Zijada, Bahtić Zilha, Baraković Azira, Bašić Sanela, Beganović Edin, Begović Emina, Bešić Sanela, Bešić Sedina, Bešić Senada, Bezdrob Senija, Bilić Aiša, Blagajčević Hana, Bojadžija Mustafa, Bolić Renata, Bošnjak Sanda, Bradarić Dženeta, Brandić Emina, Brandić Jasminka, Brkić Azra,

Civić Elvisa, Crnić Sebiha,

Čampara Tarik, Čavka Nuzreta, Čavka Suad, Čukur Irmana,

Ćejvan Emina, Ćuprija Enisa, Ćuskić Edina,

Dedić Emina, Delić Bisera, Delić Ismeta, Drečo Zulka, Dugalić Badema, Dulančić Elvira, Duraković Šehiza, Duraković Zemira, Durmo Hatidža,

Džambegović Alma, Džanić Belkisa, Džanić Fatma, Džanko Isabella, Džešević Kelima,

Đapo Hasnija

Fazlić Samira, Filipović Mirsad, Forić Esada, Forić Nusreta,

Ganibegović Irmana, Garčević Nusreta, Gečević Maida, Glavaš Edina, Golalić Tatjana, Gunić Alma,

Hadžajlić Mevlida, Hadžialić Sabina, Hadžić Fikra, Hadžić Halima, Hadžić Mulalić Sabina, Hafizović Belma, Hafizović Zinaida, Halilović Asmira, Hasanagić Nina, Hasanagić Senada, Hatić Nihadeta, Havić Midhad, Hrustić Sevleta,

Ikanović Jasmina, Imširović Asim, Imširović Dijana, Imširović Husejnaga, Isanović Amela,

Jašaragić Suad, Jašarević Fadila, Jašarević Maida, Jelačić Azra, Jelečak Sadeta, Jusić Adema, Jusić Dijana, Jusić Edin, Jusić Lejla,

Kahriman Mirsada, Kapo Meho, Karamehmedović Haris, Keran Suada, Kostović Mubera, Kozić Amela, Krak Izeta, Krupić Baisa,

Lakota Sehada, Lizalo Đulsa, Lukić Gordana, Lundvall Malin, Ljaić Aiša,

Mahmutović Nasiha, Maran Djudja Olivera, Mašić Sabina, Mašović Alja, Mehinović Vahida, Mehmedagić Alma, Mehmedagić Emira, Mehmedović Nermina, Mekić Enisa, Memić Selvera, Mešić Sadeta, Mešinović Medina, Murguz Džemila, Murguz Mirsada, Mušić Mersa,

Nadarević Ramiz, Neskić Aida

Odžak Ajla, Okanović Alisa, Okić Hazba, Omerović Manuela, Omić Amira, Osmanbegović Tifa, Ovčina Sanela,

Pašalić Asima, Ploskić Irfana, Prljača Alma,

Rakanović Dursuma, Ramić Fatima, Ramić Mensura, Ramić Sajma, Rašidović Arzija, Rašidović Sanita, Redžepović Mina, Réjin Zandi, Riemer Razija, Rujanac Elvira,

Sačić Hajra, Safić Amira, Sarhatlić Zlata, Sejdinović Alma, Selimović Azra, Selimović Sabira, Selman Almedina, Selman Emina, Semiz Ermina, Senderović Ivanka, Sijerčić Nermina, Silić Edin, Smailagić Ermina, Smajić Sedina, Sofić Hanifa, Softić Alma, Stensson Šahza, Suhonjić Merima, Suljkanović Sadina

Šabanović Mubera, Šahurić Mustafa, Šepić Atif, Šepić Azra, Šević Merima, Šiljković Vasva, Širbić Alma,

Terzić Hata, Tucaković Haris, Tursunović Šejla, Tutkur Ismeta,

Vehabović Aida, Vehabović Nasiha, Vražalica Azra, Vražalica Dževad,

Zahirović Kelima, Zahirović Mirsada, Zahirović Senad, Zaklan Šerifa, Zilkić Sadija, Zjajo Mersiha, Zulić Fadila i Žižak Zineta

Ovaj prilog je takođe dostupan na jezicima: Švedski