Konferencija mandatora NBV-a 2019.

13 Dec, 2018 |

Tokom 2019. predsjednici organizacija članica NBV-a će se sastati dva puta. Prvi susret – Konferencija mandatora – održaće se u petak 18. januara i subotu 19. januara 2019. Drugi susret biće redovna konferencija mandatora 27. i 28. septembra 2019.

Konferencija mandatora NBV-a 2019.

Konferencija mandatora NBV-a 2019.

Vrijeme: petak-subota, 18–19. januara 2019

Lokacija: Scandic Klara, Slöjdgatan 7, 111 57 Stockholm

Program

Petak, 18. januara

 • 12.00–13.00 Ručak
 • 13.00–14.00 Uvod (Vidar Aronsson) i Politički angažman omladine (Erik Amnå)
 • 14.00–14.30 Refleksije (Isabelle Benfalk UNF i Fredrik Berggren SBU)
 • 14.30–15.10 Diskusije u malim grupama
 • 15.10–15.40 Kafa
 • 15.40–16.20 Diskusija u cijeloj grupi
 • 18.00 Večera u hotelu

Subota, 19. januara

 • 8.30–9.30 World Values Survey (WVS), Važnost politike alkohola (Åke Marcusson)
 • 9.30–10.00 Kafa
 • 10.00–10.40 Diskusije u malim grupama
 • 11.40–11.20 Diskusija u cijeloj grupi
 • 11.20–11.50 Izvještaj Alkohol i stariji Švedskog medicinskog društva i IOGT-NTO-a (Per Leimar)
 • 11.50–12.30 Zatvaranje (Vidar Aronsson)
 • 12.30 Ručak

Prijave na mejl katarina.kjellberg@nbv.se do 14. decembra 2018.

Ovaj prilog je takođe dostupan na jezicima: Švedski

X