NBV:s huvudmannakonferens 2019

13 dec, 2018 |

Under 2019 kommer NBV:s medlemsorganisationers förbundsordförande att träffas två gånger. Den första träffen – en Huvudmannakonferens – genomförs fredagen den 18 januari och lördagen den 19 januari 2019. Den andra träffen blir ordinarie Huvudmannamöte lördagen den 28 september och föregås av en konferensdag fredagen den 27 september 2019.

NBV:s huvudmannakonferens 2019

NBV:s huvudmannakonferens 2019

Tid: fredag-lördag, den 18–19 januari 2019

Plats: Scandic Klara, Slöjdgatan 7, 111 57 Stockholm

Program

Fredag, den 18 januari

 • 12.00–13.00 Lunch
 • 13.00–14.00 Inledning (Vidar Aronsson) och Ungdomars politiska engagemang (Erik Amnå)
 • 14.00–14.30 Reflektioner (Isabelle Benfalk UNF och Fredrik Berggren SBU)
 • 14.30–15.10 Diskussioner i smågrupper
 • 15.10–15.40 Fika
 • 15.40–16.20 Diskussion i helgrupp
 • 18.00 Middag på hotellet/li>

Lördag, den 19 januari

 • 8.30–9.30 World Values Survey (WVS), Betydelsen av alkoholpolitiken (Åke Marcusson)
 • 9.30–10.00 Fika
 • 10.00–10.40 Diskussioner i smågrupper
 • 11.40–11.20 Diskussion i helgrupp
 • 11.20–11.50 Förlansering av Svenska läkaresällskapets och IOGT-NTO:s rapport Alkohol och äldre (Per Leimar)
 • 11.50–12.30 Avslutning (Vidar Aronsson)
 • 12.30 Lunch

Anmälan sker till katarina.kjellberg@nbv.se senast den 14 december 2018.

Detta inlägg finns även tillgängligt på: Bosniska