24. godišnja skupština

21 Jan, 2019 |

24. godišnja skupština BH Saveza žena u Švedskoj će se održati 23. marta 2019. u Värnamu.

Laga-Gyllen

Laga-Gyllen

Mjesto: Laga-Gyllen, Pilgatan 7, 331 30 Värnamo

Domaćin skupštine je udruženje ”Žena 99” Värnamo.

Program

  • 11.00 Prijava delegata i gostiju
  • 11.45–12.45 Obilazak izložbe Sarajevo 1914–2014.
  • 13.00–14.00 Ručak
  • 14.15 Godišnja skupština
  • 17.00 Kulturni program povodom 20-godišnjice udruženja Žena 99” Värnamo
  • 18.00 Večera
  • 18.30 Kulturno-zabavni program uz muziku
Slike s programa
Värnamo, 2019-03-23
Kvinnoriksförbundets 24:e årsmöte och firande av 20-årsjubileum för kvinnoföreningen ”Kvinna 99” Värnamo // 24. godišnja skupština BH Saveza žena u Švedskoj i obilježavanje 20-godišnjice udruženja ”Žena 99” Värnamo // Foto: Haris Tucaković
120 slika/e
Stranica obnovljena: 2019-04-04

Ovaj prilog je takođe dostupan na jezicima: Švedski

X