Uručena pomoć sigurnoj kući u Bihaću

16 May, 2019 |

Delegacija žena iz udruženja ”Žena 99” u Värnamu posjetila je Bihać od 29. aprila do 2. maja 2019. i uručila prikupljenu pomoć (oko 23.000 kr) sigurnoj kući u Bihaću.

U sigurnoj kući u Bihaću

U sigurnoj kući u Bihaću

U sigurnoj kući toplo su primljene od zaposlenih u udruženju Žene sa Une.

Slijede slike s utovara higijenskih artikala ispred našeg udruženja ”Žena 99” u Värnamu, slika sa ženom iz Izačića kod Bihaća kojoj smo donirali 2.000 kr za nastavak liječenja i prijem paketa u Bihaću.

Jasminka Brandić, predsjednica Odbora za humanitarnu pomoć pri BH Savezu žena u Švedskoj

Slike
Bihać, 2019.
Stöd till skyddat boende i Bihać har överlämnats // Uručena pomoć sigurnoj kući u Bihaću // Foto Žena 99/Kvinna 99 Värnamo
17 slika/e

Ovaj prilog je takođe dostupan na jezicima: Švedski

X