Ipak je bosanski

26 Sep, 2019 |

Trezvenjački obrazovni savez NBV (NBV Väst) i Islamska zajednica bošnjaka u Švedskoj priređuju program s maternjim jezikom u fokusu.

Ipak je bosanski

Ipak je bosanski

Vrijeme: petak 4. oktobra 2019. u 18.00

Mjesto: Generalsgatan 2 B, 415 05 Göteborg

Program

  • 18.00 Predavanje ”Ipak je bosanski”
  • 19.00 Radionica ”Bosanski jezik, trajni stub identiteta”

Predavač

  • Amela Isanović

Kontakt

Prije 112 godina donijela je Zemaljska vlada Bosne i Hercegovine naredbu u kojoj, između ostalog, piše:

”Zemaljska vlada naređuje ovim, da se dojakošnje nazivanje jezika ovih zemalja kao bosanski jezik u ukupnom zvaničnom saobraćaju i u svim ispravama zemaljskih vlasti, ureda i zavoda, onda u bilo kakvom poslovanju zemaljskog erara, ima posve napustiti, te da u buduće za zemaljski jezik bez izuzetka ima vrijediti zvanični naziv ’srpsko-hrvatski jezik’.”

Ovaj prilog je takođe dostupan na jezicima: Švedski

X