Det är dock bosniska

26 sep, 2019 |

Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet NBV (NBV Väst) och Bosniakiska Islamiska Samfundet (BIS) arrangerar ett program med modersmålet i fokus.

Det är dock bosniska

Det är dock bosniska

Tid: fredag den 4 oktober 2019, kl. 18.00

Plats: Generalsgatan 2 B, 415 05 Göteborg

Program

  • 18.00 Föreläsningen ”Det är dock bosniska”
  • 19.00 Workshop ”Det bosniska språket, en beständig identitetspelare”

Föreläsare

  • Amela Isanović

Kontakt

För 112 år sedan utfärdade Bosnien och Hercegovinas Landsregering ett beslut som, bland annat, anger:

”Landsregeringen bestämmer härmed att den tidigare beteckningen av landsspråket som ’bosanski jezik’ (= det bosniska språket) i hela den officiella korrespondensen och i alla handlingar av landmyndigheterna, kontor och institutioner, samt i vilka som helst av de statliga affärerna, skall helt överges och att i framtiden för landsspråket utan undantaget är den officiella beteckningen ’srpsko-hrvatski jezik’ (= det serbokroatiska språket).

Detta inlägg finns även tillgängligt på: Bosniska