Švedska vlada mora postavljati više zahtjeve Zavodu za zapošljavanje!

10 Feb, 2020 |

Švedska tv-emisija Kalla Fakta (Hladne činjenice) istražila je podršku koju žene rođene u inostranstvu dobivaju od Zavoda za zapošljavanje.

Jenny Andersson

Jenny Andersson

Istraživanje pokazuje da je podrška ženama u toj mjeri lošija da skoro polovina muškaraca rođenih u inostranstvu ima posao, dok ga ima skoro svaka peta žena rođena u inostranstvu.

Ekspertica za tržište rada Švedskog ženskog lobija Jenny Andersson komentariše podatke u Jutarnjem programu TV4:

– Politika i vlada moraju početi postavljati potpuno drugačije zahtjeve Zavodu za zapošljavanje da pruži jednaku podršku ženama i muškarcima. Vidimo da trebamo početi izdvajati sredstva kako bi postojeći napori zaista vodili do zapošljavanja i žena i muškaraca – kaže Jenny Andersson u Jutarnjem programu TV4.

Prilog u Jutarnjem programu TV4 | Izvor

Ovaj prilog je takođe dostupan na jezicima: Švedski