Regeringen måste ställa högre krav på Arbetsförmedlingen!

10 feb, 2020 |

Kalla Fakta har granskat det stöd som utrikesfödda kvinnor får från Arbetsförmedlingen att komma i arbete.

Jenny Andersson

Jenny Andersson

Granskningen visar att stödet till kvinnorna är så pass mycket sämre att nästan hälften av de utrikesfödda männen har ett arbete medan knappt var femte utrikes född kvinna har det.

Sveriges Kvinnolobbys arbetsmarknadsexpert Jenny Andersson medverkar i programmet och kommenterar uppgifterna i TV4 Nyhetsmorgon:

– Politiken och regeringen måste börja ställa helt andra krav på Arbetsförmedlingen att leverera ett likvärdigt stöd till kvinnor och till män. Vi ser att vi måste börja öronmärka resurser så att de insatser som finns faktiskt leder till jobb för både kvinnor och män, säger Jenny Andersson i TV4 Nyhetsmorgon den 3 februari.

Inslaget i Tv4 Nyhetsmorgon | Källa

Detta inlägg finns även tillgängligt på: Bosniska