MUCF pozdravlja novu vladinu zadaću: ”Važno je da civilno društvo dobije podršku u ovim vremenima”

10 Apr, 2020 |

Usljed korona-virusa dobila je Agencija za omladinu i civilno društvo (MUCF) sada zadaću da uspostavi saradnju u komunikaciji s organizacijama civilnog društva.

Lena Nyberg, generalna direktorica Agencije za omladinu i civilno društvo (MUCF)

Lena Nyberg, generalna direktorica Agencije za omladinu i civilno društvo (MUCF)

– Civilno društvo je uvijek važan akter društva i u doba krize njegova uloga postaje još vidljivija. Organizacije i mreže često brzo mijenjaju aktivnosti da bi zadovoljile nove potrebe. Odmah ćemo započeti dijalog s civilnim društvom da bismo osigurali potrebu za informacijama od kojih bi one imale koristi kao npr. mjere podrške – kaže generalna direktorica MUCF-a Lena Nyberg.

Izbijanje korona-virusne bolesti (covid-19) takođe šteti organizacijama i projektima civilnog društva. Mnoge planirane aktivnosti se ne mogu provesti, a neke organizacije su zabrinute za svoje finansije i opstanak. Velika je neizvjesnost radi nedostatka resursa i kako nastaviti svoj rad.

Vlada sada želi osigurati da organizacije civilnog društva dobiju informacije potrebne za ostvarivanje aktivnosti.

– Akteri civilnog društva moraju biti obaviješteni da se vladine mjere podrške često odnose i na njih. Vlada zato ponovo određuje prioritet prethodnih sredstava kako bi se MUCF sada mogao mobilizirati i široko raditi na informisanju onih kojima je to potrebno – kaže ministrica kulture i demokratije Amanda Lind u saopštenju za javnost.

MUCF je zato zadužen za sakupljanje i širenje potrebnih informacija organizacijama civilnog društva u novonastaloj kriznoj situaciji zbog novog korona- virusa. MUCF će sarađivati s drugim institucijama npr. na informacijama o tome kako opšte državne mjere za opštu podršku u vezi sa širenjem korona-virusa utiču na civilno društvo, pitanjima o pravilima dodjele, odgođenim godišnjim skupštinama, pitanjima poslodavaca, akterima socijalne zaštite i primjeni zakona i propisa koji se odnose na civilno društvo.

Već duže vrijeme imamo stalan dijalog s civilnim društvom o njihovim uslovima i inicirali smo više susreta s predstavnicima udruženja da bismo zabilježili njihove potrebe i želje kao odgovor na stanje u vezi korone. Očekujemo dobru saradnju s civilnim društvom i drugim institucijama da bismo nadgledali potrebe civilnog društva za informacijama – kaže generalna direktorica MUCF-a Lena Nyberg.

Izvor

Ovaj prilog je takođe dostupan na jezicima: Švedski

X