Uzbuna zbog povećanog nasilja u bliskim vezama: ”Sve više prijava policiji”

22 Apr, 2020 |

Korona-kriza uzrokuje da mnogi više vremena provode kući. Policija i medicinske službe sada dižu uzbunu zbog povećanog nasilja u bliskim vezama.

Carin Götblad, šefica regionalne policije (Foto: TT)

Carin Götblad, šefica regionalne policije (Foto: TT)

Širenje zaraze u društvu prisiljava mnoge da rade kući. Prema Nacionalnom centru za sigurnost žena, trenutna situacija je slična periodima godišnjih odmora i velikih praznika – vremenima kada se povećava nasilje u porodici.

Policija još nije zabilježila porast broja prijava, ali strahuje da je broj neprijavljenih slučajeva visok.

– Razgovarali smo s drugim zemljama koje su duže vrijeme zatvorene i njihovo iskustvo je da se nasilje i prijave postepeno povećavaju. To se odnosi na nasilje nad ženama i djecom, kaže Carin Götblad, šefica regionalne policije Mitt (Centar).

Javnost se sada poziva na dodatnu budnost u otkrivanju i pomoći onima koji su izloženi nasilju u porodici.

Izvor

Ovaj prilog je takođe dostupan na jezicima: Švedski

X