Pomozite preseljenje prostorija Behara

29 Apr, 2021 |

Zbog urbanističkih promjena grada Skövdea prisiljeno je Kulturno bosanskohercegovačko udruženje ”Behar” da napusti staru lokaciju na adresi Henriksbergsgatan 15, kupi zemljište i preseli svoje prostorije na novo mjesto u ulici Östergatan 51.

Pomozite preseljenje prostorija Behara

Pomozite preseljenje prostorija Behara

Molimo sve naše članove i prijatelje da podrže preseljenje prostorija Behara. U znak zahvalnosti svima koji su pomogli u udruženju će biti postavljena i ploča zahvalnosti s imenima davalaca i sponzora.

Uplate iz Švedske
 • Bankgiro 5702-0653 (Swedbank) ili
 • Swish 123 430 38 06
Uplate iz inostranstva
 • Swedbank, 105 34 Stockholm
 • IBAN SE80 8000 0829 9097 3925 8383
 • BIC (8 tecken): SWEDSESS
 • BIC (11 tecken): SWEDSESSXXX
Info
Do sada je prikupljeno: 97 280 kr

Hvala:

 1. Ahmetašević, Suljo (500 kr)
 2. Ajanović, Nuriz (500 kr)
 3. Alikalfić, Indira (800 kr)
 4. Babović, Fikret (300 kr)
 5. Baraković, Admir (6 100 kr)
 6. Baraković, Azira (100 kr)
 7. Baraković, Mirsad (200 kr)
 8. Betyo, Dani / Pizzeria Milan Tibro (500 kr)
 9. BH distriktet Skaraborg (10 000 kr)
 10. BHKRF (4 000 kr)
 11. Bolić, Meleća (150 kr)
 12. Bolić Smajić, Sanela (500 kr)
 13. Bolić, Huse (100 kr)
 14. Bolić, Minela (100 kr)
 15. Bosnien-Hjälpen, Skövde (5 000 kr)
 16. Bratić, Enes Ćiza (500 kr)
 17. Crnić, Sebiha/Asim (5 000 kr)
 18. Čabrić, Sejad Sejo (2 000 kr)
 19. Čamo, Senad (464 kr)
 20. Daorson, Skövde (5 000 kr)
 21. Džanić, Fatma (300 kr)
 22. Ganić, Ferida/Alija (500 kr)
 23. Henberg, Roger (200 kr)
 24. Hopovac Redžić, Emina (600 kr)
 25. Hrnjica, Husein (2 000 kr)
 26. Hrnjica, Mirela (150 kr)
 27. Husaković, Aida (200 kr)
 28. Husaković, Medžid (500 kr)
 29. Husaković-Turzić, Amira (500 kr)
 30. IKF Skövde/Skaraborg (5 000 kr)
 31. Kendić, Raza (100 kr)
 32. Lukić, Gordana (500 kr)
 33. Ljuset, Skövde (5 000 kr)
 34. Maglić, Asmira/Dino (500 kr)
 35. Maksumić, Ajla (500 kr)
 36. Mešić, Rey Relja (2 000 kr)
 37. Mladost Skaraborg, Skövde (10 000 kr)
 38. Mujnović, Samir (500 kr)
 39. Muratović, Hana/Vahidin (500 kr)
 40. Ovčina, Ramiza (300 kr)
 41. Pašalić, Asima/Salih (10 100 kr)
 42. Pašalić, Majida (1 000 kr)
 43. Pašalić, Senad (1 000 kr)
 44. Pašalić, Zlatana (866 kr)
 45. Popović Čengić, Enisa (300 kr)
 46. Popović, Halida/Fadil (500 kr)
 47. Poško, Ibro (2 000 kr)
 48. Ramić, Džana/Asim (200 kr)
 49. Riemer, Razija (750 kr)
 50. Salkanović, Samija/Zudin (500 kr)
 51. Smajić, Denis (3 000 kr)
 52. Šabić, Samira (500 kr)
 53. Šahat, Smajo (300 kr)
 54. Šahat, Zehra (1 000 kr)
 55. Tucaković, Haris (2 000 kr)
 56. Vejzović, Damir (500 kr)
 57. Zahirović, Mirsada (800 kr)
Stranica obnovljena: 2021-06-01

Ovaj prilog je takođe dostupan na jezicima: Švedski

X