Stödja förflyttning av Behars lokaler

29 apr, 2021 |

På grund av Skövdes stadsförändringar är Bosnien och Hercegovinas kulturförening ”Behar” tvungen att lämna den gamla platsen på Henriksbergsgatan 15, köpa mark och flytta sina lokaler till en ny plats på Östergatan 51.

Stödja förflyttning av Behars lokaler

Stödja förflyttning av Behars lokaler

Detta är för vår förening en ödesfråga. Vår gemensamma mötesplats där vi träffas skapar gemenskap, planerar och genomför konserter, ungdomsträffar, lägerverksamhet. Ett mål med föreningen är att bygga upp ett förtroende och gemenskap olika kulturer tillsammans. Vår förening är en del av kommunens samlade ideella föreningsverksamhet. Vår strävan är stark för att lyckas med en ny lokal men vi behöver hjälp.

Vi ber alla våra medlemmar och vänner att ge en gåva för förflyttning av Behars lokaler. Som en tacksamhet till alla som hjälpte kommer man att ställa i föreningen en platta med namn på alla våra givare och sponsorer.

Betalare från Sverige
 • Bankgiro 5702-0653 (Swedbank) eller
 • Swish 123 430 38 06
Betalare från utlandet
 • Swedbank, 105 34 Stockholm
 • IBAN SE80 8000 0829 9097 3925 8383
 • BIC (8 tecken): SWEDSESS
 • BIC (11 tecken): SWEDSESSXXX
Info
Hittills har insamlats in: 97 280 kr

Tack till:

 1. Ahmetašević, Suljo (500 kr)
 2. Ajanović, Nuriz (500 kr)
 3. Alikalfić, Indira (800 kr)
 4. Babović, Fikret (300 kr)
 5. Baraković, Admir (6 100 kr)
 6. Baraković, Azira (100 kr)
 7. Baraković, Mirsad (200 kr)
 8. Betyo, Dani / Pizzeria Milan Tibro (500 kr)
 9. BH distriktet Skaraborg (10 000 kr)
 10. BHKRF (4 000 kr)
 11. Bolić, Meleća (150 kr)
 12. Bolić Smajić, Sanela (500 kr)
 13. Bolić, Huse (100 kr)
 14. Bolić, Minela (100 kr)
 15. Bosnien-Hjälpen, Skövde (5 000 kr)
 16. Bratić, Enes Ćiza (500 kr)
 17. Crnić, Sebiha/Asim (5 000 kr)
 18. Čabrić, Sejad Sejo (2 000 kr)
 19. Čamo, Senad (464 kr)
 20. Daorson, Skövde (5 000 kr)
 21. Džanić, Fatma (300 kr)
 22. Ganić, Ferida/Alija (500 kr)
 23. Henberg, Roger (200 kr)
 24. Hopovac Redžić, Emina (600 kr)
 25. Hrnjica, Husein (2 000 kr)
 26. Hrnjica, Mirela (150 kr)
 27. Husaković, Aida (200 kr)
 28. Husaković, Medžid (500 kr)
 29. Husaković-Turzić, Amira (500 kr)
 30. IKF Skövde/Skaraborg (5 000 kr)
 31. Kendić, Raza (100 kr)
 32. Lukić, Gordana (500 kr)
 33. Ljuset, Skövde (5 000 kr)
 34. Maglić, Asmira/Dino (500 kr)
 35. Maksumić, Ajla (500 kr)
 36. Mešić, Rey Relja (2 000 kr)
 37. Mladost Skaraborg, Skövde (10 000 kr)
 38. Mujnović, Samir (500 kr)
 39. Muratović, Hana/Vahidin (500 kr)
 40. Ovčina, Ramiza (300 kr)
 41. Pašalić, Asima/Salih (10 100 kr)
 42. Pašalić, Majida (1 000 kr)
 43. Pašalić, Senad (1 000 kr)
 44. Pašalić, Zlatana (866 kr)
 45. Popović Čengić, Enisa (300 kr)
 46. Popović, Halida/Fadil (500 kr)
 47. Poško, Ibro (2 000 kr)
 48. Ramić, Džana/Asim (200 kr)
 49. Riemer, Razija (750 kr)
 50. Salkanović, Samija/Zudin (500 kr)
 51. Smajić, Denis (3 000 kr)
 52. Šabić, Samira (500 kr)
 53. Šahat, Smajo (300 kr)
 54. Šahat, Zehra (1 000 kr)
 55. Tucaković, Haris (2 000 kr)
 56. Vejzović, Damir (500 kr)
 57. Zahirović, Mirsada (800 kr)
Sidan uppdaterad: 2021-06-01

Detta inlägg finns även tillgängligt på: Bosniska