Akcija pomoći djevojčici Emi Isić

5 May, 2021 |

Udruženje Žena 99 Värnamo u saradnji s BH Savezom žena u Švedskoj Vas poziva da podržite akciju pomoći djevojčici Emi Isić, koja ima više dijagnoza među kojima su cerebralna paraliza i epilepsija.

Ema Isić

Ema Isić

Sakupljeni novac namijenjen je nastavku njene fizikalne rehabilitacije u lječilištu ”Reumal” Fojnica.

Hvala Vam!

Ova akcija je završena 1. juna 2021. Prikupljeno je: 12.620 kr

Hvala:

 1. Anonym (500 kr)
 2. Aganović, Asima (50 kr)
 3. Alikalfić, Indira (500 kr + 500 kr)
 4. Aščić, Fahrija (100 kr)
 5. Avdiji, Mevlida (200 kr)
 6. Bećirović, Senada (500 kr)
 7. Bešić, Senada (200 kr)
 8. Brandić, Emina (300 kr)
 9. Brandić, Jasminka (500 kr)
 10. Brdar, Anisa/Ajla (100 kr)
 11. Brdar, Anisa/Belma (100 kr)
 12. Čavka, Nuzreta (200 kr)
 13. Ćejvan, Emina (100 kr)
 14. Cerić, Zakira (100 kr)
 15. Delkić, Aida (500 kr)
 16. Džanić, Fatma (200 kr)
 17. Fetahagić, Jasmina (200 kr)
 18. Forto, Jasmina (100 kr)
 19. Ganibegović, Irmana (100 kr)
 20. Gozić, Božana (200 kr)
 21. Hadžalić, Ruža (100 kr)
 22. Hadžić, Fikra (200 kr)
 23. Hadžiefendić, Azra (100 kr)
 24. Handanović, Zlata (200 kr)
 25. Imširović, Dijana (300 kr)
 26. Imširović, Hadisa (100 kr)
 27. Jašarević, Maida (200 kr)
 28. Julardžija, Aida (200 kr)
 29. Jusić, Adema (200 kr)
 30. Karamehmedović, Ramiza (100 kr)
 31. Koštović, Mubera (100 kr)
 32. Mašović, Alja (100 kr)
 33. Mehmedović, Sevla (100 kr)
 34. Memić, Faika (300 kr)
 35. Merdanović, Asmira (300 kr)
 36. Mešinović, Medina (500 kr)
 37. Mujezinović, Zikreta (20 kr)
 38. Mujkić, Mensura (500 kr)
 39. Mušić, Mersa (100 kr)
 40. Mutilović, Mubera (200 kr)
 41. Okić, Hazba (250 kr)
 42. Papec, Katarina (200 kr)
 43. Pašalić, Asima & Salih (200 kr)
 44. Sačić, Hajrija (200 kr)
 45. Selimović, Sabira (200 + 400 kr)
 46. Selman, Behija (100 kr)
 47. Šepić, Azra (200 kr)
 48. Sijerčić, Nermina (100 kr)
 49. Todorovac, Aida (200 kr)
 50. Tucaković, Haris (250 kr)
 51. Wilderoth, Jan Mikael (250 kr)
 52. Zahirović, Mirsada (300 kr)
 53. Zahirović, Munira (500 kr)
 54. Zilić, Šefik (100 kr)
Stranica obnovljena: 2021-06-01

Ovaj prilog je takođe dostupan na jezicima: Švedski

X