Insamling för flickan Ema Isić

5 maj, 2021 |

Kvinnoföreningen Kvinna 99 Värnamo i samarbete med Bosnien och Hercegovinas Kvinnoriksförbund i Sverige arrangerar en insamling för att hjälpa flickan Emi Isić, som har flera diagnoser, inklusive cerebral pares och epilepsi.

Ema Isić

Ema Isić

Pengarna som samlas in är avsedda för att fortsätta hennes rehabilitering på kurorten ”Reumal” Fojnica.

Tack!

Denna insamling är avslutad den 1 juni 2021. Insamlades in 12 620 kr

Tack till:

 1. Anonym (500 kr)
 2. Aganović, Asima (50 kr)
 3. Alikalfić, Indira (500 kr + 500 kr)
 4. Aščić, Fahrija (100 kr)
 5. Avdiji, Mevlida (200 kr)
 6. Bećirović, Senada (500 kr)
 7. Bešić, Senada (200 kr)
 8. Brandić, Emina (300 kr)
 9. Brandić, Jasminka (500 kr)
 10. Brdar, Anisa/Ajla (100 kr)
 11. Brdar, Anisa/Belma (100 kr)
 12. Čavka, Nuzreta (200 kr)
 13. Ćejvan, Emina (100 kr)
 14. Cerić, Zakira (100 kr)
 15. Delkić, Aida (500 kr)
 16. Džanić, Fatma (200 kr)
 17. Fetahagić, Jasmina (200 kr)
 18. Forto, Jasmina (100 kr)
 19. Ganibegović, Irmana (100 kr)
 20. Gozić, Božana (200 kr)
 21. Hadžalić, Ruža (100 kr)
 22. Hadžić, Fikra (200 kr)
 23. Hadžiefendić, Azra (100 kr)
 24. Handanović, Zlata (200 kr)
 25. Imširović, Dijana (300 kr)
 26. Imširović, Hadisa (100 kr)
 27. Jašarević, Maida (200 kr)
 28. Julardžija, Aida (200 kr)
 29. Jusić, Adema (200 kr)
 30. Karamehmedović, Ramiza (100 kr)
 31. Koštović, Mubera (100 kr)
 32. Mašović, Alja (100 kr)
 33. Mehmedović, Sevla (100 kr)
 34. Memić, Faika (300 kr)
 35. Merdanović, Asmira (300 kr)
 36. Mešinović, Medina (500 kr)
 37. Mujezinović, Zikreta (20 kr)
 38. Mujkić, Mensura (500 kr)
 39. Mušić, Mersa (100 kr)
 40. Mutilović, Mubera (200 kr)
 41. Okić, Hazba (250 kr)
 42. Papec, Katarina (200 kr)
 43. Pašalić, Asima & Salih (200 kr)
 44. Sačić, Hajrija (200 kr)
 45. Selimović, Sabira (200 + 400 kr)
 46. Selman, Behija (100 kr)
 47. Šepić, Azra (200 kr)
 48. Sijerčić, Nermina (100 kr)
 49. Todorovac, Aida (200 kr)
 50. Tucaković, Haris (250 kr)
 51. Wilderoth, Jan Mikael (250 kr)
 52. Zahirović, Mirsada (300 kr)
 53. Zahirović, Munira (500 kr)
 54. Zilić, Šefik (100 kr)
Sidan uppdaterad: 2021-06-01

Detta inlägg finns även tillgängligt på: Bosniska