Sjećanje na žrtve genocida u Srebrenici

7 Jun, 2021 |

Trezvenjački obrazovni savez NBV u saradnji s bosanskohercegovačkim udruženjima u Göteborgu organizuju sjećanje na žrtve genocida u Srebrenici 11. jula 1995.

Sjećanje na žrtve genocida u Srebrenici 11. jula 1995.

Sjećanje na žrtve genocida u Srebrenici 11. jula 1995.

Vrijeme: nedjelja, 11. juna 2021, u 10.00–14.00 (otvorena kuća)

Mjesto: Ljiljan IF, Länsmansgården, Temperaturgatan 80, Göteborg

Ovaj prilog je takođe dostupan na jezicima: Švedski

X