Föreläsning om E-demokrati

4 nov, 2010 |

Bosnien och Hercegovinas Kvinnoriksförbund i samarbete med Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet NBV (NBV Väst) arrangerar en endagsföreläsning för initiativgruppen inom projektet ”E-demokrati”.

Datautbildning

Datautbildning (Press Photo)

Föreläsningen gäller för initiativgruppens medlemmar som graviterar till Skövde.

Initiativgruppens medlemmar som graviterar till Malmö kommer att informeras om datumet för föreläsningen i Malmö.

Föreläsare: Jasmin Vižlin, Haris Tucaković (BHKRF) och Zinijad Jagurdžija (NBV Väst)

Tid: lördag den 20 november 2010, kl. 10.00 – 17.00

Plats: BHKRF (Soberhuset), Lögegatan 2B, Skövde

Kontakt: Haris Tucaković, 0500-48 14 86 (7.00 – 16.00), 0722-707 330, haris@bihsavezzena.com

Detta inlägg finns även tillgängligt på: Bosniska