Bidrag till ideella riksorganisationer för 2011

2 feb, 2011 |
Mångfald (Press Photo)

Mångfald (Press Photo)

I år delar Ungdomsstyrelsen ut närmare 255 miljoner kronor till 207 riksorganisationer som stödjer ungas, kvinnors och andra gruppers delaktighet i samhället. Antal organisationer som beviljas bidrag är fler men bidragens storlek till ungdomsorganisationerna har minskat något jämfört med tidigare år.

Varje år delar Ungdomsstyrelsen ut statsbidrag till ideella riksorganisationer. Bidragen ska bland annat ge unga, kvinnor, hbt-personer och individer med annan etnisk bakgrund än svensk möjlighet att organisera sig på egna villkor kring sina intressen och behov. De bidrar på så sätt till ökad delaktighet och inflytande i samhället och ger möjligheter för många att utvecklas som individer och som samhällsmedborgare.

I år har Ungdomsstyrelsen beslutat att 97 ungdomsorganisationer, 52 etniska organisationer, 53 kvinnoorganisationer och fem hbt-organisationer får dela på närmare 255 miljoner kronor i statsbidrag. Mest får ungdomsorganisationer som får dela på 210,6 miljoner kronor.

Läs mer på Ungdomsstyrelsens hemsida

Etniska organisationer som beviljats bidrag 2011 (PDF file 84 kb)

Detta inlägg finns även tillgängligt på: Bosniska