Machofabriken

10 apr, 2011 |
Länk till Machofabriken

Machofabriken

Machofabriken är ett metodmaterial som riktar sig till dig som arbetar med unga. Det är ett verktyg i ditt arbete för ökad jämställdhet och för förebyggande arbete mot våld, med fokus på hur sociala normer för manlighet kan ifrågasättas och förändras.

Arbetet med Machofabriken ger deltagarna möjlighet att reflektera över hur föreställningar kring kön och sexualitet påverkar deras liv och relationer. De interaktiva övningarna skapar utrymme att pröva nya sätt att förhålla sig och agera, både i relation till andra, sig själv och till samhället i stort. Målet är att unga som arbetat med Machofabriken ska uppleva att de – trots påverkan utifrån – själva kan ta makten över sina liv och att de också kan och vill skapa utrymme för andra att ta makten över sina.

Materialet består av 17 korta filmer och tillhörande övningar, uppdelade på sex olika teman och finns både som tryckt material och som e-verktyg

Machofabriken har producerats av Amphi Produktion på uppdrag av Sveriges kvinno- och tjejjourers riksförbund (SKR), Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige (Roks) och Män för Jämställdhet.

Mer info

Detta inlägg finns även tillgängligt på: Bosniska