13 länder mot våld mot kvinnor

12 maj, 2011 |
Våld mot kvinnor (Foto: Europaparlamentet)

Våld mot kvinnor (Foto: Europaparlamentet)

Den 11 maj 2011 i Istanbul har 13 europeiska länder undertecknat Europarådets nya konvention mot våld mot kvinnor och våld i nära relationer.

Denna konvention, som antogs av Europarådets ministerkommitté i april i år, undertecknades av Finland, Frankrike, Grekland, Island, Luxemburg, Montenegro, Portugal, Slovakien, Spanien, Sverige, Turkiet, Tyskland och Österrike.

Europarådets konvention mot våld mot kvinnor är rättsligt bindande för de stater som anslutit sig att vidta alla nödvändiga åtgärder för att förebygga, förhindra, utreda och bestraffa våld mot kvinnor i alla dess former.

För att konventionen ska träda i kraft måste minst tio länder skriva under. Sedan måste alla de 47 ländernas parlament godkänna den för att den ska bli slutligt bindande för länderna.

Detta inlägg finns även tillgängligt på: Bosniska