Våld – En handbok om socialnämndens ansvar för våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld

18 aug, 2011 |
Våld mot kvinnor

Våld mot kvinnor

Handboken ”Våld” kompletterar Socialstyrelsen allmänna råd om socialnämndens arbete med våldsutsatta kvinnor samt barn som bevittnat våld (SOSFS 2009:22).

Tillsammans ger de socialnämnderna stöd både för att planera verksamheten på övergripande nivå och i enskilda ärenden. Materialen ger även ett stöd i rättstillämpningen och bidrar till att utveckla och förbättra socialtjänstens stöd till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld.

Mer info | Ladda ner (PDF file 1,3 Mb)

Detta inlägg finns även tillgängligt på: Bosniska