Nationell jämställdhetskonferens för universitet och högskolor

29 sep, 2011 |
Nationell jämställdhetskonferens för universitet och högskolor

Nationell jämställdhetskonferens för universitet och högskolor

Nationell jämställdhetskonferens för universitet och högskolor 21–22 november 2011.

I år arrangeras konferensen av Örebro universitet.

Konferensen vänder sig till högskolepersonal, forskare och studenter med intresse för jämställdhets- och jämlikhetsfrågor, men även intresserade från andra organisationer och aktörer i länet.

Programmet byggs upp utifrån två teman:

  • Praktiskt jämställdhets- och jämlikhetsarbete efter Diskrimineringslagen och autonomiutredningen. Hur arbetar vi vidare med aktiva åtgärder?
  • Genus och intersektionalitet i akademin. Var står vi och vad måste vi göra?

Mer info | Ladda ner (PDF file 0,4 Mb)

Detta inlägg finns även tillgängligt på: Bosniska