FI – Mäns våld mot kvinnor, statistik och kunskapsläge för 2011

18 jan, 2012 |
FI – Mäns våld mot kvinnor, statistik och kunskapsläge för 2011

FI – Mäns våld mot kvinnor, statistik och kunskapsläge för 2011

Mäns våld mot kvinnor är en mansfråga som ytterst handlar om säkerhet. Det strukturella våldet som riktas mot kvinnor i deras vardag är i högsta grad ett säkerhetspolitiskt problem. Runt om i världen står män för mer än 90 procent av alla våldshandlingar – handlingar som drabbar såväl män som kvinnor, vare sig det kallas fotbollsvåld, inbördeskrig, lägenhetsbråk eller våld i hederns namn.

Mäns våld är ett samhällsproblem som angår oss alla, och våld och hot om våld är en komplex fråga som behöver belysas från många aspekter. Våld och hot om våld handlar inte om biologi utan om makt och maktutövning. Feministiskt initiativ väljer dock att i denna rapport framförallt belysa männens roll och ansvar.

Rapporten ger också en kortfattad och tillgänglig sammanställning över den mest aktuella statistiken, lagändringar, nya riktlinjer och forskning inom politikområdet våld i nära relationer. Fokus är mäns våld mot kvinnor i heterosexuella relationer i Sverige och konsekvenser för barn som upplever pappas våld mot mamma samt papperslösa kvinnors rätt till skydd. Rapporten kan ses som en uppdatering av, eller komplement till, Feministiskt initiativs rapport ”I skuggan av våldet” från 2005.

Detta inlägg finns även tillgängligt på: Bosniska