Riskfritt förneka folkmord i Sverige

16 apr, 2012 |
Jasenko Selimović (Foto: Haris Tucaković)

Jasenko Selimović (Foto: Haris Tucaković)

Av: Jasenko Selimović

Källa :: Expressen :: Riskfritt förneka folkmord i Sverige :: den 15 april 2012

Förra veckan fälldes SVT:s film om Srebrenica i Granskningsnämnden. Anmälningar visade att filmen som, enligt SVT var ”kollad i minsta detalj”, var en partisk samling faktafel och vilseledande myter. Tidigare framförda av Milosevic, Seselj och andra krigsförbrytare och avvisade av Haag-tribunalen som ”grova lögner”. Likaså visade det sig att filmteamet som SVT kallade för ”Europas främsta journalister” också inbegrep Europas mest aktiva folkmordsförnekare.

Vilka blev konsekvenserna? Inga. Vad fick SVT göra? Ingenting. Förutom en så kallad ”pliktsändning” där man på några korta sekunder offentliggjorde Granskningsnämndens beslut. Det är allt. Och det är inte rimligt. Fallet med denna film förklarar varför.

(…) Den här filmen påstod också att bara ”2 000 människor avrättades i Srebrenica”. Resten dödades ”i någonting som liknar en konventionell militär operation”. Med andra ord var Srebrenica, enligt filmen, en hämnd för oförrätter begångna av den bosniska armén och inget folkmord. Eftersom en spontan hämnd innehåller juridiskt sett inget uppsåt att ”förinta en hel grupp”, det som är villkor för folkmord. Haag-tribunalen kallade detta för ”mest lögnaktiga påstående”. (…)

För att använda en liknelse med Förintelsen, vi såg alltså en film som med hjälp av Himmlers bästa vän och kretsen kring David Irving hävdar att det som hände i Auschwitz var en hämnd för judiska oförrätter. Och landets största mediebolag gick i god för uppgifter om att bara en fjärdedel av judarna har gasats ihjäl medan resten dog i ”militära operationer”. Är det rimligt att den enda åtgärd som SVT tvingas göra är att kort konstatera att ”filmen fälldes”?

Att förneka folkmord måste bli en allvarligare sak. Sverige har ingen lag om det. Tanken är att trycket från allmänheten och det egna samvetet ska hindra människor från att göra det. Men uppenbarligen har inte alla samvete. (…)

Läs hela texten

Jasenko Selimovic (FP), statssekreterare vid arbetsmarknads departementet men skriver här i egenskap av folkpartist

Detta inlägg finns även tillgängligt på: Bosniska