Frågestund kring ansökan om projektbidraget

6 aug, 2012 |

Den 24 augusti 13.00–16.00 inbjuder Ungdomsstyrelsen till ett möte med projekt som beviljats bidrag under våren 2012. Inbjudan gäller de som inte tidigare fått projektbidrag från Ungdomsstyrelsen.

Frågestund kring ansökan om projektbidraget

Frågestund kring ansökan om projektbidraget

Syftet är att informera om vad myndigheten förväntar sig av projekt/projektägare som bedrivs med stöd från Ungdomsstyrelsen (redovisningar, ekonomi, revisorer mm.) men det finns också möjlighet för erfarenhetsutbyte och frågor.

Plats

  • Filmstaden Söder, Folkungatrappan 2, Medborgarplatsen, Stockholm

Program

  • 12.30 Kaffe
  • 13.00 Inledande info om dagen
  • 13.10 Att tänka på under projekttiden och inför redovisning; Roll mellan projektägare/projektledare; Demokratins idéer, justering av tid, budget, nätverkande och samverkanspartners, dokumentation; Att redovisa ett projekt (slutrapport, revisorns uppgift)
  • 14.30 Goda exempel
  • 15.45 Avslutning

Kontakt

Detta inlägg finns även tillgängligt på: Bosniska