Backlash för jämställdheten inom EU?

21 sep, 2012 |

Sveriges Kvinnolobby bjuder in till ett kunskapshöjande seminarium om EU-politiken med särskilt fokus på jämställdhet och kvinnors rättigheter.

Sveriges Kvinnolobby / Europa2020

Sveriges Kvinnolobby / Europa2020

Tid: måndag den 24 september 2012, kl. 13–15 (mingel kl. 15–16)

Plats: Europahuset, Regeringsgatan 65, Stockholm

Kvinnoorganisationer runt om i Europa känner oro för att jämställdhetsfrågorna försvagas inom EU. I EU:s kommande strategi Europa2020 och budget, som nu förhandlas, verkar jämställdhetsområdet ha nedprioriterats jämfört med tidigare strategier.

Det finns också en oro för att välfärdsområdet som har en avgörande betydelse för jämställdhet och kvinnors livssituation får stå tillbaka i tider av ekonomisk kris. Vad har Parlamentet, Kommissionen och den europeiska kvinnorörelsen att säga om utvecklingen? Kommer budgeten för olika jämställdhetsfrågor att skäras ned?

Medverkande

  • Mikael Gustafsson, ordförande Europaparlamentets jämställdhetsutskott
  • Mary Collins, Policy Officer European Women’s Lobby
  • Birgitta Åseskog, Jämställdhetsexpert och f.d. Ämnesråd Integration- och Jämställdhetsdepartementet
  • Representant från EU-kommissionen

Moderator

Seminariet hålls delvis på engelska.

Efter seminariet bjuder Sveriges Kvinnolobby in till ett mingel med European Women’s Lobby.

Mer info

Detta inlägg finns även tillgängligt på: Bosniska