Vad gör regeringen för kvinnors rättigheter?

26 okt, 2012 |

Sveriges senaste rapport utifrån Kvinnokonventionen granskades i FN år 2008. Kvinnokommittén gav då en rad rekommendationer till Sveriges regering. Vad har regeringen gjort åt detta?

Vad gör regeringen för kvinnors rättigheter?

Vad gör regeringen för kvinnors rättigheter?

Välkommen till ett seminarium där kvinnorörelsen redogör för utvecklingen i Sverige efter 2008. Sveriges Kvinnolobby presenterar vår granskning av regeringens insatser och ger synpunkter på vad regeringen bör göra.

Tid: torsdag den 22 november 2012, kl. 15.00–18.30

Plats: Conventum, Örebro Södra station, Örebro, ligger 5 minuters promenad från Conventum. Läs mer på www.conventum.se

Program

  • 15.00 Välkommen | Rose-Marie Frebran, ordförande Örebro läns Kvinnolobby och landshövding
  • 15.10 FN:s Kvinnokonvention (CEDAW) | Gertrud Åström, ordförande Sveriges Kvinnolobby
  • 15.20 Uppföljning av Kvinnokommitténs rekommendationer | Kvinnoorganisationerna presenterar sina slutsatser | Erika Eriksson, projektledare Sveriges Kvinnolobby
  • 16.20 Kaffe och smörgås
  • 16.50 Uppföljning fortsättning
  • 17.30 Nätverk och skuggstrukturer inom regional politik | Informell makt och representation mellan kvinnor och män på alla nivåer i politiska och organisatoriska beslutsprocesser | Var ligger makten? | Gerd Lindgren, professor sociologi Karlstad universitet
  • 18.30 Avslut | Lillemor Almstedt, ledamot Örebro läns Kvinnolobby

Anmälan och frågor mailas till erika.eriksson@sverigeskvinnolobby.se senast den 15 november. Meddela allergier och speciella önskemål angående fika vid anmälan.

Välkommen!

Källa: Vad gör regeringen för kvinnors rättigheter?

Detta inlägg finns även tillgängligt på: Bosniska