Svend Dahl – ny utredare för utredningen Män och jämställdhet

12 apr, 2013 |

Svend Dahl, fil. dr. i statsvetenskap och chef för Liberala nyhetsbyrån, har utsetts att vara ny ordförande i utredningen Män och jämställdhet. Han ersätter PM Nilsson som har entledigats som ordförande på grund av en förändrad arbetssituation.

Svend Dahl (Foto: Jashar Ghavampour)

Svend Dahl (Foto: Jashar Ghavampour)

Pressmeddelande | 4 april 2013 | Utbildningsdepartementet

– Jag är väldigt glad över att få chansen att fortsätta det viktiga arbete som PM Nilsson har inlett. De strukturer som begränsar kvinnor begränsar också mäns livschanser. Ett ojämställt samhälle drabbar alla. Vi behöver veta mer om hur jämställdhetsarbete påverkar män. Utan mer kunskap om även denna aspekt riskerar jämställdhetsarbetet att gå i stå, säger Svend Dahl.

– Uppdraget som utredare för Män och jämställdhet är viktigt. Jag känner mig glad över att det är Svend Dahl som fått jobbet och jag är övertygad om att han kommer att göra ett utmärkt arbete, säger Maria Arnholm, jämställdhetsminister.

Utredningen Män och jämställdhet inledde sitt arbete förra hösten.

Utredaren ska enligt direktiven:

  • beskriva och analysera mäns livssituation i förhållande till kvinnors i dagens Sverige och hur den har förändrats under senare år,
  • beskriva och analysera hur män förhåller sig till jämställdhet och hur mäns livsvillkor kan påverkas av bristande jämställdhet,
  • redovisa verksamheter som i dag arbetar med män och jämställdhet och som bedrivs av organisationer, myndigheter med flera som hanterar frågor om pojkar och män, exempelvis killgrupper och pappagrupper,
  • redovisa en översikt över relevant forskning om mäns livssituation, förhållningssätt till jämställdhet och ansvarstagande när det gäller föräldraskap, obetalt hemarbete och anhörigomsorg, och
  • på lämpligt sätt sprida den kunskap som sammanställs och uppmuntra till dialog om de frågor som berörs i uppdraget.

Källa

Detta inlägg finns även tillgängligt på: Bosniska