Jämställdhet för både kvinnor och män

4 okt, 2012 |

Regeringen har beslutat att en särskild utredare ska kartlägga och analysera frågor som rör män och jämställdhet.

Jämställdhet för både kvinnor och män

Jämställdhet för både kvinnor och män

Pressmeddelande | 28 september 2012 | Utbildningsdepartementet

– Jämställdhetspolitiken har under lång tid fokuserat på kvinnor. Det har varit rätt. Nästa steg är att involvera killar och män. Syftet är att riva alla de hinder och normer som begränsar enskilda människors frihet och möjligheter i livet, säger jämställdhetsminister Nyamko Sabuni.

Journalisten PM Nilsson har utsetts att vara särskild utredare. PM Nilsson har bland annat en bakgrund som chef för Expressens ledarredaktion, där han drev jämställdhet som en av de stora profilfrågorna, och som grundare av Newsmill.

De framgångar jämställdhetssträvandena vunnit under senare decennier har i hög grad förändrat kvinnors livssituation. Vi vet emellertid inte tillräckligt om hur ökad jämställdhet när det gäller utbildning och föräldraskap har påverkat mäns livssituation eller hur bristande jämställdhet påverkar män. Till exempel när det gäller att pojkar har sämre betyg än flickor i skolan, att män har lägre sjuklighet, men dör tidigare än kvinnor, samt att mäns lägre uttag av föräldradagar påverkar möjligheten att upprätthålla kontakt med barnen efter en skilsmässa.

Utredaren ska

  • beskriva och analysera mäns livssituation i förhållande till kvinnors i dagens Sverige och hur den har förändrats under senare år,
  • beskriva och analysera hur män förhåller sig till jämställdhet och hur mäns livsvillkor kan påverkas av bristande jämställdhet,
  • redovisa verksamheter som i dag arbetar med män och jämställdhet och som bedrivs av organisationer, myndigheter med flera som hanterar frågor om pojkar och män, exempelvis killgrupper och pappagrupper,
  • redovisa en översikt över relevant forskning om mäns livssituation, förhållningssätt till jämställdhet och ansvarstagande när det gäller föräldraskap, obetalt hemarbete och anhörigomsorg, och
  • på lämpligt sätt sprida den kunskap som sammanställs och uppmuntra till dialog om de frågor som berörs i uppdraget.

Kontakt
Yoav Bartal
Pressekreterare hos Nyamko Sabuni
08-405 12 90
070-357 51 94

Detta inlägg finns även tillgängligt på: Bosniska