Ungdomsstyrelsens satsningar under hösten 2013

26 aug, 2013 |

Hösten är här med nya bidrag. Ungdomsstyrelsen fördelar bidrag så att andra kan genomföra bra verksamhet.

Utveckling

Utveckling

Alla Ungdomsstyrelsens bidrag fördelas på uppdrag av regeringen. Regeringen formulerar syftet och bestämmer reglerna för de bidrag som finansieras med statliga pengar. EU-kommissionen bestämmer villkoren för bidragen som finansieras med hjälp av EU.

Aktuella bidrag för att driva organisation
 • Bidrag till barn- och ungdomsorganisationer | 2 september | Bidraget till ungdomsorganisationer är ett sätt att ge stöd till ungas ideella engagemang. Grundtanken är att samhället vinner på att ungdomar är delaktiga och kan påverka.
 • Etniska organisationer | 1 oktober | Bidrag till etniska organisationer som arbetar med språk, kultur, identitet och delaktighet i samhället.
 • Hbtq-organisationer | 1 oktober | Bidrag till organisationer som arbetar med att stärka ställningen i samhället för homo- och bisexuella, transpersoner och personer med könsöverskridande identitet eller uttryck.
 • Kvinnors organisering | 1 oktober | Bidraget ska hjälpa kvinnoorganisationer att organisera sig för att bevaka sina rättigheter och driva sina krav. Det ska stödja kvinnor att delta i den demokratiska processen och i samhället.
Aktuella bidrag för projekt i Sverige
 • Ett Europa för medborgarna | 1 september | Delprogram 4: Aktivt europeiskt ihågkommande.
 • Debatt om EU:s framtidsfrågor | 16 september | Bidrag till organisationer och stiftelser för att de ska belysa EU:s framtidsfrågor.
 • Demokratifrämjande verksamhet | 23 september | Bidrag till projekt som förebygger att unga utvecklar ett antidemokratiskt beteende.
 • Engagemangsguider | 23 september | Bidrag till engagemangsguider som arbetar med att hitta länkar mellan organisationer och personer som inte själva söker sig till föreningslivet.
 • Jämställdhetsarbete bland nationella minoriteter | 23 september | Bidrag för att stödja de nationella minoriteternas arbete mot diskriminering och för jämställdhet inom den egna organisationen.
 • Jämställdhetsprojekt | 23 september | Bidrag till organisationer och stiftelser för att främja jämställdhet mellan kvinnor och män.
 • Kvinnoorganisationers projekt | 23 september | Bidrag för att stödja kvinnors deltagande i samhällslivet och i den demokratiska processen.
 • Mot rasism och intolerans | 23 september | Bidrag till projekt mot rasism och liknande former av intolerans.
 • Mot våldsbejakande extremism och stöd till avhoppare | 23 september | Bidrag till verksamheter som minskar antalet personer i våldsbejakande extremistmiljöer.
 • Ungas organisering | 23 september | Bidrag för att skapa bättre lokala förutsättningar för ungas inflytande och organisering i samhället.
 • Möten mellan unga och politiker | 1 oktober | Bidrag för att organisera seminarier som ska ge ungdomar och personer med ansvar för ungdomspolitiken chans att utbyta idéer och erfarenheter.
 • Ungdomsinitiativ | 1 oktober | Programmet vänder sig till er som vill starta eller driva ett lokalt projekt. Det viktiga är att projektet utgår från er kreativitet och bygger på era egna idéer och förutsättningar.

Mer info

Bilder från informationsmötet
Stockholm, 2013-09-05

Informationsmöte om hur Ungdomsstyrelsen bedömer ansökningar för projektbidrag // Informativni sastanak o tome kako Uprava za omladinska pitanja procjenjuje molbe za projekte // Foto: Haris Tucaković

20 bilder

Sidan uppdaterad: 2013-09-06

Detta inlägg finns även tillgängligt på: Bosniska